Wat zijn de gevolgen als je partner seksverslaafd is?

Je bent er achter gekomen dat je partner seksverslaafd is. Dat is heftig. Wat kunnen de gevolgen zijn van de seksverslaving van je partner?

Gevolgen voor de partner relatie

Als je partner zich bezighoudt met porno, internetseks of buitenechtelijke seks, dan heeft dit een grote invloed op de relatie. Het kan druk leggen op eventuele kinderen en / of op andere familieleden. Het is daarom belangrijk dat je als partner op de hoogte bent van wat een seksverslaving inhoudt en welke gevolgen dit heeft.

De gevolgen van seksverslaving zijn het meest zichtbaar in een partnerrelatie. Omdat je partner de verslaving vaak verbergt, ontkent en verzwijgt is het voor de partner lange tijd niet zichtbaar wat er speelt. Vroeg of laat wordt het probleem zichtbaar. Juist het feit dat dit probleem verzwegen is, leidt bij de partner tot een schok. Hierdoor wordt het moeilijk voor een partner om je (weer) te vertrouwen en ontstaat er afstand in de relatie. Het kan voorkomen dat er bij de partner afhankelijkheid ontstaat. Dit noemen we codependentie

De schok en het verlies van vertrouwen

Omdat de verslaafde zich vaak schaamt, zal hij niet altijd uit zichzelf over zijn probleem beginnen. Als je ontdekt dat je partner er een verborgen seksleven op na houdt, is dit een grote schok. Alle verwachtingen en ideeën over de relatie, jullie huwelijk en de toekomst worden dan onderuit gehaald. Alles waarin je geloofde komt op losse schroeven te staan. Twijfels en onzekerheid komen naar boven. Dit gaat gepaard met gevoelens van boosheid, verraad, onzekerheid, verdriet, pijn, woede en angst. Je gevoel van veiligheid verdwijnt, omdat het moeilijk is om je partner nog te vertrouwen.

Afstand

Vaak ontstaat de neiging om afstand te nemen in de relatie. Als partner kun je gaan twijfelen of je zelf nog aantrekkelijk genoeg bent. Je kan je onzeker gaan voelen. Je wilt bijvoorbeeld weten wat je partner drijft: het hoe, wat en waarom. Verder kun je de behoefte hebben om  allerlei details te weten.

Tijd

Als partner heb je tijd nodig om de pijnlijke gebeurtenissen een plek te geven. Wanneer het door de behandeling beter gaat met je partner, heb jij vaak tijd nodig om de schok een plek te geven en het vertrouwen in je partner en in jezelf te herwinnen.

Wat kun je doen als je ontdekt dat je partner een verslaving heeft?

  • Wees je bewust dat je niet het gedrag van je partner kunt sturen, alleen je eigen gedrag.
  • Stel grenzen: maak duidelijk aan je partner dat bepaalde dingen in jullie relatie niet acceptabel voor jou zijn.
  • Besef dat je partner pas rekening met je houdt als hij of zij doet wat je van hem vraagt.
  • Probeer geen ‘politieagent’ te spelen of de ander te controleren. Doe je dat wel, dan neem je de verantwoordelijkheid van je partner over. Je partner moet zelf stoppen en actie ondernemen om zichtbaar te maken dat hij of zij de oprechte wens heeft om te stoppen en te veranderen.
  • Toon begrip voor het verhaal van de ander en laat hem/haar de noodzaak inzien om hulp te zoek. D.m.v. hulp kan een seksverslaving goed behandeld worden.
  • Realiseer dat je niet de hulpverlener van je partner kunt zijn. Als je de behoefte hebt om er met iemand over te praten, neem hier dan tijd en ruimte voor. Jouw behoefte aan steun mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan de wens van je partner om er niet met anderen over te praten.
  • Steun je partner in zijn therapie. Door over de problemen te praten, kunnen jullie er samen sterker uitkomen. Ook kunnen jullie besluiten om samen in therapie te gaan.

Hulp bij seksverslaving

Een seksverslaving heeft ernstige gevolgen voor zowel jezelf als je omgeving. Het is vaak moeilijk om zonder hulp de seksverslaving achter je te laten. Zoek daarom hulp met een professionele organisatie die samen met jou kijkt wat jij nodig hebt om van je seksverslaving af te komen.

Herken je jezelf of iemand anders die in een relatie zit met iemand met een seksverslaving, neem contact op. Bewandel deze weg niet alleen. Of meld je aan voor de facebookgroep: Help! Mijn man is seksverslaafd. Dit kun je doen, door een berichtje te sturen, dan wordt je toegevoegd.

Bron:

seksverslaving; begrijpen en veranderen, Gertjan van Zessen

Bedreigende hartstocht, Laurie Hall